• مدرس: admin
  • مدت زمان: 10 هفته
دسته بندی ها:
راهنماي طبیعت گردي )اکوتوريسم( فردي است که مبادرت به راهنمايي گردشگران در طبیعت مي نمايید.
راهنماي طبیعت گردي)اکوتوريسم( شغلي در حوزه گردشگري بوده که در آن ضمن ارتباط موثر با گردشلگران به صورت مستقیم يا واسطه هايي مانند آژانس هاي گردشگري، با توجه به فعالیت هاي انجلام شده و برنامه های سفري که انجام مي شود به صورت فردي و يا گروهي، نسبت به همراهي و راهنمايي گردشگران و گرو هاي طبیعت گردي در مسیر هاي طبیعت اقدام مي گردد. اين شغل با مشاغلي چون تور هاي طبیعت گردي، آژانلس هاي مسافرتي و نیز هتلداري و مراکز ارائه دهنده خدمات مسافرتي و ديگر مشاغل مرتبط با حوزه گردشگري در ارتباط است.

برنامه درسی خالی است

قیمت

رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 1 =