دوره حسابداری مالیاتی

دوره حسابداری مالیاتی

این دوره مناسب چه کسانی است؟

با توجه به الزام اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر ارائه، محاسبه و پرداخت مالیات،یکی از چالش های پیش روی حسابداران و حسابرسان، انطباق محاسبات مالیاتی با قوانین و مقررات مالیاتی محسوب می شود. در واقع ارائه یک اظهارنامه مالیاتی قوی و خالی از اشکال مهارتی است که یک حسابدار حرفه ای باید اشراف کامل داشته باشد.این دوره برای حسابداران و افرادی که با ممیز مالیاتی سروکار دارند مناسب است.

 

دروس و سرفصل ها
در این دوره با پرداختن به مسائلی چون آشنایی با شرکت ها و مشاغل
 تشکیل پرونده های مالیاتی
اظهارنامه املاک
ارزش افزوده، صورت معاملات فصلی
اظهارنامه اشخاص حقیقی بند ج
 مالیات مشاغل
اظهار نامه اشخاص حقوقی
معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
دادرسی مالیاتی