دوره حسابداری صنعتی

دوره حسابداری صنعتی

این دوره مناسب چه کسانی است؟

دوره حسابداری صنعتی جزو پرکاربردترین دوره ها و مناسب برای محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات است.در ابتدا شما با ساختار بهای تمام شده که متشکل از سه جز اصلی بوده آشنا می شوید و روش های مختلف هزینه یابی مورد بررسی قرار میگیرد.بطور کلی در سیستم حسابداری صنعتی،حسابداران کارخانجات تولیدی،فروشگاه ها و یا شرکت های خدماتی به دلیل نوع فرایند کاری که دارند همواره با کالا و نرخ بهای تمام شده کالا سروکار دارند که برای انجام این امر باید با نحوه محاسبه بهای تمام شده آشنایی کامل داشته باشند.

 

دروس و سرفصل ها
آشنایی با حسابداری صنعتی مفاهیم و اصطلاحات تخصصی
نحوه کدینگ کالاها و گردش انبار
شناسایی و تسهیم هزینه های سربار
گردش مواد
فرمول تولید